คลิกที่ Slide  เพื่อชมเนื้อหาเพิ่มเติม

ชมคลิปพร้อมบรรยายโดยผู้สอน

สาระสำคัญ

แม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการผ่านกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำ ทำให้เกิดเส้นแรแม่เหล็กรอบๆตัวนำ พบหลักการนี้นักวิทยาศาสตร์ชื่อ เออร์สเตด (Oersted) ในทางเครื่องกลไฟฟ้าจะพันขดลวดบนแกนเหล็กเพื่อเพิ่มอำนาจแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้าสามารถควบคุมปริมาณเส้นแรงแม่เหล็ก ความเข้มของสนามแม่เหล็กได้สะดวก
    วงจรแม่เหล็กคือเส้นทางหรือแนวที่เส้นแรงแม่เหล็กไหลผ่าน ประกอบด้วย แรงเคลื่อนแม่เหล็ก(Magneto motive force; F)   เส้นแรงแม่เหล็ก (ฟลั๊กซ์) และความต้านทานแม่เหล็ก (Reluctance ; Rm)
    ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก (Magnetic flux density ;B) คือปริมาณของเส้นแรงแม่เหล็กที่ไหลผ่านต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ มีหน่วยเป็นเวเบอร์ต่อตารางเมตร (Wb/m2) หรือ เทสลา (Tesla)
    ความเข้มสนามแม่เหล็ก (Magnetic field intensity ;H) คือแรงเคลื่อนแม่เหล็กต่อหนึ่งหน่วยความยาวของวงจรแม่เหล็ก มีหน่วยเป็น แอมแปร์-เทิร์น/เมตร (AT/m)
ความซึมซาบได้สัมพัทธ์ (Relative permeability) คือ อัตราส่วนของความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กที่ได้ในวัสดุสารแม่เหล็ก ต่อ ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กที่ผลิตได้ในสุญญากาศ โดยใช้ความเข้มของสนามแม่เหล็กค่าเดียวกัน

 


 

Articles View Hits
468659