ระบบจำหน่ายไฟฟ้า    

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบที่สายมีความยาวไม่มาก ประกอบด้วยสถานีไฟฟ้าย่อยจำหน่าย  หม้อแปลงจำหน่าย สายระบบจำหน่าย และผู้ใช้ไฟฟ้า

1) ระบบจำหน่ายไฟฟ้า

2) วงจรสมมูลของระบบจำหน่าย 1 เฟส

3) วงจรสมมูลของระบบจำหน่าย 3 เฟส

4) แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมและกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่าย

Articles View Hits
468667