การปรับอากาศ ไม่ได้หมายความ แค่ การทำให้ อากาศเย็นเท่านั้น แต่ใน ความหมายที่แท้จริง ยังหมายถึง การควบคุม อุณหภูมิ ภายใน ห้อง ปรับอากาศ ให้มี อุณหภูมิ ที่เหมาะสม ให้คน ที่อยู่ ข้างใน มีความรู้สึก สบาย ควบคุม ความชื้น สัมพัทธ์ของอากาศ การระบายอากาศเสียทิ้ง รวมทั้งการหมุนเวียนของอากาศบริสุทธิ์และ การกรองอากาศที่สกปรก ให้ สะอาด นอกจากนี้ มีปัจจัย อื่นที่เป็นผลพลอยได้ คือ การขจัดสิ่งรบกวนต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง ควันบุหรี่ กลิ่น และ เสียง ให้ ลดน้อย ลง
 

สื่อการเรียนรู้     หลักการปรับอากาศพื้นฐาน
แบบฝึกหัด       หลักการปรับอากาศพื้นฐาน
 

 

Articles View Hits
323136