มอเตอร์ดีซีแบบไร้แปรงถ่าน (Brushless DC Motor) หรือมอเตอร์ดีซีแม่เหล็กถาวร เกิดขึ้นครั้งแรกโดย T.G. Wilson และ P.H.Trickey ในปี คศ. 1962  ต่อมาได้พัฒนามาใช้งานในเครื่องเล่นเทป อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมตำแหน่ง และเทคโนโลยีด้านอากาศยาน ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสร้างแม่เหล็กถาวรที่มีกำลังสูงและอุปกรณ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทนกำลังไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าได้สูง  สามารถผลิตมอเตอร์ดีซีแบบไร้แปรงถ่านที่มีกำลังตั้งแต่ 1/3 ถึง 300 แรงม้า  และมีประสิทธิภาพสูงสุด 90-96 %

Articles View Hits
468655