หน่วยที่ 2 ส่วนประกอบและโครงสร้างเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

 

ศึกษาเนื้อหาสไลด์ทั้งหมดคลิกที่นี่

คลิปพร้อมบรรยายโดยผู้สอน

 

สาระสำคัญ

1) อาเมเจอร์เป็นส่วนที่เคลื่อนที่ของเครื่องกลไฟฟ้า ประกอบด้วย เพลา แกนอาเมเจอร์ ขดลวด
อาร์เมเจอร์ และคอมมิวเตเตอร์ โดยขดลวดจะพันอยู่ในร่องสล็อทบนแกนอาเมเจอร์ และปลายทั้งสองข้างขดลวดจะต่อเข้ากับซี่คอมพิวเตเตอร์
2) ขั้วแม่เหล็กและขดลวดสนามแม่เหล็ก ประกอบด้วยแท่งขั้วแม่เหล็กที่ทำจากแผ่นเหล็กลามิเนท
อัดซ้อนกันและสวมด้วยขดลวดสนามแม่เหล็ก โดยขดลวดสนามแม่เหล็กจะต่อแบบขนานหรืออนุกรมกับอาเมเจอร์ ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องกลไฟฟ้า
3) คอมมิวเตเตอร์ประกอบด้วยซี่ทองแดงจำนวนหลายๆซี่คั่นด้วยฉนวนไมก้า ติดตั้งบนแกนของ
อาเมเจอร์ เพื่อรองรับปลายแต่ละข้างของขดลวดอาเมเจอร์ โดยจะสัมผัสกับแปรงถ่านเพื่อจ่ายไฟให้กับขดลวดอาเมเจอร์
4) แปรงถ่านและชุดยึดแปรงถ่านทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับขดลวดอาเมเจอร์ผ่านซี่คอมมิวเต
เตอร์ โดยเป็นส่วนผสมระหว่างคาร์บอนและกราไฟท์ แปรงถ่านจะถูกกดลงให้สัมผัสกับซี่คอมมิวเตเตอร์โดยสปริง
 

 

Articles View Hits
468741