การพันขดลวดอาเมเจอร์ในเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ในปัจจุบันแบ่งได้ 2 แบบคือ แบบแลพและแบบเวฟ โดยการพันแบบซ้อนหรือแลพจะให้เครื่องกลจ่ายกระแสได้สูงเนื่องจากจำนวนตัวนำที่ต่อขนานกันจำนวนทางขนาน (parallel path , a) = จำนวนขั้วแม่เหล็ก ส่วนการพันขดลวดอาเมเจอร์แบบเวฟจะให้แรงดันไฟฟ้าสูงเนื่องจากตัวนำในอาเมเจอร์ต่ออนุกรมกันและจำนวนทางขนานมีค่าเท่ากับ 2

Articles View Hits
468786