เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง สไลด์01  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง สไลด์02  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง สไลด์03 

1)เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเป็น 2 แบบ คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก 
และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นตัวเองที่แบ่งย่อยได้ 3 แบบตามลักษณะการต่อวงจรอาเมเจอร์และขดลวดสนามแม่เหล็ก ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอนุกรม  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขนาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบผสม

Articles View Hits
468664