จำนวนเชิงซ้อน(complex number)

ในระบบของเลขจำนวนนั้น ประกอบด้วยตัวเลขจำนวนต่างๆ หลายชนิด โดยแต่ละชนิดของเลขจำนวนมีลักษณะต่างกันไป

สามารถแสดงได้ดังรูป

อ่านเนื้อหาทั้งหมดคลิกที่นี่

             

Articles View Hits
323156