ความต้านทานของสายส่งกำลังไฟฟ้า (Resistance ; R)

เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิด Power loss  ในสายส่งคือความต้านทานของตัวนำของสายส่ง ซึ่งสามารถหาค่า effective resistance  ของตัวนำได้จาก

ศึกษาเนื้อหาทั้งหมดคลิกที่นี่

Articles View Hits
323122