วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในระบบการผลิตอัตโนมัติที่ทำงานอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กัน สำหรับงานอุตสาหกรรม อาทิ

1) วงจรเรียงกระแส  1 เฟส 

2) วงจรเรียงกระแส  3 เฟส 

3) วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า

4) วงจรขยายสัญญาณ

5) วงจรจุดชนวน (trigger) 

6) วงจรชอปเปอร์

 

Articles View Hits
327790