อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสารกึ่งตัวนำกำลัง มีข้อดีในการใช้งานทางด้านการจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ขนาดที่ไม่ใหญ่โต มีการสูญเสียน้อยเนื่องจากไม่มีส่วนที่เคลื่อนที่ นิยมนำมาใช้ในทางด้านอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตอัตโนมัติ อาทิเช่น ไดโอดกำลัง (Power diode) ทรานซิสเตอร์กำลัง (Power transistor)  เฟต (FET)  เอส ซี อาร์ (SCR) ไทรแอค (Triac) เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเหล่านี้สามารถนำมาสร้างเป็นวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังได้หลากหลายตามความต้องการใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม

Articles View Hits
323114