อุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุทในงานอุตสาหกรรม

ในกระบวนการผลิตอัตโนมัติ ที่เครื่องมือและเครื่องจักรทำงานต่อเนื่องสัมพันธ์ตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบไว้ จะต้องอาศัยอุปกรณ์ตรวจจับ หรือ เซนเซอร์ที่จะนำสัญญาณจากขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตเพื่อส่งเข้าสู่ตัวควบคุมเพื่อเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการ (set point) และเมื่อสัญญาณตรงตามเงื่อนไขก็สั่งการหรือส่งสัญญาณออกไปให้กระบวนการผลิตในขั้นตอนต่อไป ซึ่งอุปกรณ์อุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุทสำหรับการควบคุมทางอุตสาหกรรม ที่ใช้งานโดยทั่วไป อาทิ  พร็อกซิมิตี้สวิตช์ (Proximity sw.)สวิตช์ปุ่มกด (Push Button Switch)  ลิมิตสวิตช์หรือสวิตช์จำกัด  อุปกรณ์นับจำนวน (Counter)เซนเซอร์ชนิดใช้แสง (Optical Sensor)  แม็กเนติกเซนเซอร์ (Magnetic Sensor) หรือ Hall magnetic Sensor นิวแมติกส์เซนเซอร์ (Pneumatics Proximity Sensor)   สวิตช์ลูกลอย (Float switch)  โซลีนอยด์ (Solenoids) เป็นต้น                                        

คลิกศึกษาเนื้อหาทั้งหมด

Articles View Hits
323132