ความจุของสายส่งกำลังไฟฟ้า (Capacitance ; C)

การไหลของกระแสไฟฟ้าจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนตัวนำที่วางขนานกันตลอดระยะทาง จึงมีสนามไฟฟ้า (Electrical filed) ระหว่างสายตัวนำที่วางขนานกันโดยมีอากาศเป็นไดอิเล็กทริก จึงเปรียบเสมือนเป็นตัวเก็บประจุ (C) โดยมีสายตัวนำเป็นเพลท (plate)เก็บประจุ ถ้าระยะทางของการส่งกำลังไฟฟ้าน้อยกว่า50 mile
(80 km) ผลของค่าความจุไฟฟ้าจะมีน้อยมาก ซึ่งปกติแล้วจะไม่นำมาคิดในการคำนวณค่าทางไฟฟ้าแต่ถ้าระยะทางไกลๆ คือ มากกว่า 50 mile ค่าความจุไฟฟ้าจะมีมากขึ้น ทำให้เกิดกระแสชาร์จ

หัวเรื่อง

1) แรงดันไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้าในระบบ 1 เฟส

2) ค่าความจุไฟฟ้าจากสายถึงนิวทรัล (Capacitance line to neutral)

3) ค่าความจุไฟฟ้าของสายส่ง 3 เฟส ที่มีระยะห่างเท่ากัน

4) ค่าความจุไฟฟ้าของสายส่ง 3 เฟส ที่มีระยะห่างไม่เท่ากัน 

ศึกษาเนื้อหาทั้งหมดคลิกที่นี

Articles View Hits
323153