วงจรจ่ายไฟฟ้าและควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีวงจรเรียงกระแสที่สามารถควบคุมได้จะช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งในกระบวนการผลิตการลดต้นทุนจะช่วยให้มีผลกำไรมากขึ้น และสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้ การใช้แหล่งจ่ายที่สามารถควบคุมได้โดยทั่วไปจะนิยมใช้ เอส ซี อาร์ (Silicon control rectifier)

1) วงจรเรียงกระแส1 เฟส

2) วงจรเรียงกระแส 3 เฟส

 

Articles View Hits
323118