อาเมเจอร์รีแอคชั้นและคอมมิวเตชั่น

อาเมเจอร์รีแอคชัน หมายถึง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในอาเมเจอร์ เนื่องจากมีกระแสไหลผ่านขดลวดอาเมเจอร์  หรือเกิดเส้นแรงแม่เหล็กจากกระแสอาเมเจอร์ มีผลกระทบกับเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กหลัก ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้วลดลง เป็นสาเหตุให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลดลง จะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องกำเนิดจ่ายโหลด และทำให้เกิดประกายไฟที่     แปรงถ่านกับคอมมิวเตเตอร์


อ่านเพิ่มเติม อาเมเจอร์รีแอคชั้นและคอมมิวเตชั่น

 

Articles View Hits
323112