ความเหนี่ยวนำของสายส่งกำลังไฟฟ้า (Inductance ; L)

 

เมื่อมีกระแสไหลผ่านตัวนำ ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบตัวนำนั้น เมื่อเวลา(t)เปลี่ยนไป ทำให้ฟลักซ์เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลของฟลักซ์ตัดผ่านตัวนำ ทำให้เกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำ (induce emf.) ในตัวนำอีกเส้นหนึ่ง  ขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก

หัวเรื่อง

1) ความเหนี่ยวนำของสายส่งกำลังไฟฟ้า (Inductance ; L)

2) ค่าความเหนี่ยวนำในตัวนำเดียว (Single line inductance)

3) ค่าความเหนี่ยวนำภายใน (Internal Inductance)

4) ความเหนี่ยวนำที่เกิดจากฟลักซ์แม่เหล็กภายนอกสายตัวนำ

5) ความเหนี่ยวนำของสายเฟสเดียว 2 สาย

6) ความเหนี่ยวนำของสายตัวนำกลุ่ม (Inductance of composite conductor)

7) รัศมีเฉลี่ยทางเรขาคณิต (GMR = Value of Geometric Mean Radian)

8) ความเหนี่ยวนำของสายส่ง 3 เฟส ที่มีระยะห่างเท่ากัน

9) ความเหนี่ยวนำของการจัดวางสายส่งแบบตัวนำร่วม (Bundle conductor)

10) ค่าอินดัคตีฟรีแอคแตนซ์ (XL)

ศึกษาเนื้อหาคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง

 

Articles View Hits
468774