เปอร์ยูนิต (Per-unit system)

1) เป็นมาตรฐานการเปรียบเทียบอันเดียวกันทั้งระบบ ทำให้ง่ายต่อการคำนวณในวงจรที่มีหลายๆองค์ประกอบ และช่วยในการวิเคราะห์วงจรในระบบกำลังไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น

2) ค่าเปอร์ยูนิตจะเป็นค่าต่อเฟส ดังนั้นจึงไม่ต้องคำนึงถึงค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าที่สายหรือที่เฟสของระบบไฟฟ้า 3 เฟส

3) หาค่าพารามิเตอร์ของเครื่องกลไฟฟ้าที่ประกอบอยู่ในระบบกำลังไฟฟ้าได้ง่าย เพราะพารามิเตอร์ได้รับการแปลงค่าให้ต่ำลงจนกระทั่งอยู่ในย่านใกล้เคียงกัน

4) การกำหนดค่าฐานหรือเบส สามารถเลือกได้ตามต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโจทย์ปัญหาและเงื่อนไข

5) การใช้ค่าเปอร์ยูนิตสะดวกต่อการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์

หัวเรื่อง

1) ระบบเปอร์เซ็นต์ (Percentage unit)

2) ระบบเปอร์ยูนิต (Per–unit system)

3) การกำหนดค่าฐาน (Base value)

4) เปอร์ยูนิตของระบบไฟฟ้า 1 เฟส

5) การเปลี่ยนค่าฐานเปอร์ยูนิตของเครื่องกลไฟฟ้า

ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Articles View Hits
444480