วงจรจ่ายไฟฟ้าและควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีวงจรเรียงกระแสที่สามารถควบคุมได้จะช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งในกระบวนการผลิตการลดต้นทุนจะช่วยให้มีผลกำไรมากขึ้น และสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้ การใช้แหล่งจ่ายที่สามารถควบคุมได้โดยทั่วไปจะนิยมใช้ เอส ซี อาร์ (Silicon control rectifier)

ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Articles View Hits
323131