ระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า

บุคคลสำคัญที่นำไฟฟ้ามาสู่ประเทศไทย คือ จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) ซึ่งขณะนั้นยังมีบรรดาศักดิ์เป็น “ เจ้าหมื่นไวยวรนารถ” โดยนำเงินซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 เครื่อง จากประเทศอังกฤษและเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2427 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นการมีไฟฟ้าของไทย และตั้งแต่บัดนั้นกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าเรื่อยมาเป็นลำดับโดยมีหน่วยงานหลักทางด้านไฟฟ้าในประเทศดังนี้

  1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity Generating Authority of Thailand : EGAT)
  2. การไฟฟ้านครหลวง (Metropolitan  Electricity Authority : MEA)
  3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( Provincial Electricity Authority : PEA)

 

 

ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Articles View Hits
323139