วงจรจุดชนวน (Trigger circuit)

การควบคุมเฟส หรือ Phase Control  หมายถึงการควบคุมแรงดันที่โหลด (Load) โดยการหน่วงเวลามุมจุดชนวนของ SCR  ทำให้ SCR นำกระแสที่มุม (angle)  หรือช่วงเวลาใดก็ได้  สามารถกระทำได้ทั้งแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (Ac Voltage) และแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage)  ซึ่งจะต้องใช้วงจรที่ทำหน้าที่จุดชนวน หรือทริกเกอร์ (trigger Circuit ) เพื่อควบคุมการจ่ายแรงดันและกระแสจุดชนวน (Trigger Voltage and Current) ที่สามารถกำหนดค่ามุมจุดชนวนหรือไฟร์ริ่งแองเกิล (Firing angle) หรือ มุมอัลฟา ได้ตั้งแต่ 0-180 องศาไฟฟ้า และสิ่งสำคัญในการจุดชนวนเกตของ SCR คือต้องทำพร้อมๆกับแรงดันระหว่างสาย หรือ ไลน์โวลต์เตจ(Line Voltage)

หน้าที่และส่วนประกอบวงจรจุดชนวน

•Triggering or firing circuit  เป็นวงจรที่ควบคุมจุดเริ่มนำกระแสของไทริสเตอร์ โดยวิธีการป้อนกระแสเกท  ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1)ตัวสร้างทริกเกอร์พัลส์ (Trigger pulse) สำหรับไทริสเตอร์แต่ละตัวในช่วงเวลาที่เหมาะสมและเป็นลำดับที่แน่นอน  ซึ่งต้องสัมพันธ์กับวงจรกำลังที่ถูกควบคุมด้วยสัญญาณซิงโครไนซ์แหล่งจ่าย โดยทั่วไปจะใช้วงจรทริกเกอร์พลัส์ด้วยลอจิกเกท   ฟลิปฟลอป  วงจรนับ หรือ ใช้ ไอซี(IC)

2)วงจรขับ (Driver) ประกอบด้วยวงจรขยายสัญญาณพัลส์  หรือ พัลส์แอมปลิฟาย และวงจรแยกระบบ หรือ วงจรไอโซเลชั่น เช่น หม้อแปลงพัลส์  ออปโต้คัปเปลอร์ (Optocoupler)

 

Articles View Hits
304796